Veiligheid

Attractie 'Fun House' op de kermis in 2022.

Attractie 'Fun House' op de kermis in 2022.

Van oudsher organiseert de gemeente Weert de kermis en is het een ware publiekstrekker die zich richt op een groot en divers publiek. Naast bezoekers uit de eigen stad, de regio en het land zien we al jaren een trend dat men vanuit België en Duitsland de kermis bezoekt tijdens de zes dagen durende kermis. Om zorg te dragen voor de bezoekers treft de organisatie diverse maatregelen om het bezoek voor hen prettig en veilig te maken.

Cameratoezicht

Voor het preventief handhaven van de openbare orde en veiligheid heeft de gemeente in overleg met de politie het toezicht uitgebreid met cameratoezicht.
Middels cameratoezicht kunnen de publiekstromen in de gaten worden gehouden in het kader van crowdmanagement. Op die wijze kan de drukte worden gemonitord.

Crowdmanagement

Om het publiek te kunnen informeren staan op een aantal strategische plaatsen grote LED schermen opgesteld. Op deze schermen staan diverse tips en de looproutes weergegeven. 
Mocht zich een situatie voordoen op de kermis, waardoor bijvoorbeeld een van de zeven pleinen erg druk is of tijdelijk niet beschikbaar, dan kan de organisatie op de schermen een omleidingsroute aangeven.

Personele inzet

Op straat kom je tijdens de kermis diverse disciplines tegen. Zij zorgen ervoor dat de veiligheid op de kermis gewaarborgd is en blijft. Zodoende tref je naast de reguliere inzet van politie ook toezichthouders en handhavers van de gemeente aan. Ook zet de organisatie professionele beveiligers in. Daarnaast heeft de gemeente Weert een samenwerking met scholen uit de regio die jongeren opleiden tot toezichthouder en handhaver. Tijdens de kermis lopen zij stage, waardoor zij hun opgedane kennis vanuit de theorie in praktijk kunnen brengen.
Mocht je een vraag hebben over de kermis of gewoonweg de weg willen weten? Spreek hen gerust aan voor een praatje, zij vervullen immers ook de rol van gastheer en gastvrouw.