Kermis Weert: leerplek voor studenten

20-9-2023
Toezichthouders tijdens de kermis

Toezichthouders tijdens de kermis

Van vrijdag 22 tot en met woensdag 27 september is de kermis in het centrum van Weert. We streven naar een sfeervolle, gezellige en veilige kermis. Voor het preventief handhaven van de openbare orde en veiligheid zet de gemeente Weert ieder jaar cameratoezicht en toezichthouders in. Naast de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van de gemeente Weert, politie en professionele beveiligers zetten we ook dit jaar weer ruim 40 leerlingen van Gilde Opleidingen (opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid) in.

Voor de leerlingen is dit grote publieksevenement een mooie kans om hun theoriekennis in de praktijk te brengen. De leerlingen lopen altijd in koppels of met drieën over de kermis. Met een portofoonverbinding staan ze continu in contact met de commandowagen, van waaruit de aansturing van de veiligheidsdiensten plaatsvindt. Er is ook een begeleider aanwezig tijdens de kermis, die de leerlingen kan helpen als ze vragen hebben of ergens tegenaan lopen. Het doel is natuurlijk dat ze er iets van leren, niet dat we ze in het diepe gooien.

Extra toezicht tijdens de kermis

De gemeente Weert is sinds 2017 een erkend leerwerkbedrijf voor de beroepsgroep veiligheid in het publiek domein: sectie toezicht en handhaving. De kermis in Weert is een mooie leerplek voor deze 2de en 3de jaar leerlingen met een boa-diploma. Als organisator van de kermis hebben we met de inzet van de leerlingen extra toezichtcapaciteit tijdens de kermis. 

De leerlingen van Gilde Opleidingen (locatie Roermond) richten zich op de taakgebieden surveillance toezicht en handhaving, toezicht op de calamiteitenroutes, preventie van zakkenrollerij, waarborgen van de veiligheid van het publiek en een check van de veiligheid van de kermispleinen.

Onderzoek tijdens de kermis

Ook zijn er 2 studenten van Zuyd Hogeschool die allebei een afstudeeronderzoek doen tijdens Kermis Weert. Eén student onderzoekt de economische waarde van de kermis. De andere student doet onderzoek naar het verduurzamen van de kermis. De resultaten van deze onderzoeken zijn belangrijke input voor het opstellen van nieuw beleid voor de kermis.